Sudcovia v MEIS


Obsah

Akreditácia sudcov MEIS

Systém akreditácie má zaistiť objektívny výber sudcovského zboru podložený teoretickými a praktickými znalosťami hodnotenia jednotlivých kategórií kosatcov. Do budúcnosti sa podmienky výberu budú skôr sprísňovať ako zmierňovať.

Postup akreditácie sudcov MEIS:

Sudca čakateľ – písomne požiada zástupcu regiónu v predstavenstve o akreditáciu alebo sa prihlási na 1.stupeň školenia. Pokiaľ člen MEIS o akreditáciu nepožiada, nemôže byť akreditovaný, ani keby splňal podmienky pre zaradenie do niektorej sudcovskej kategórie. 1. stupeň školenia môžu nahradiť dlhoročné skúsenosti z hodnotení na výstavách kosatcov. Náhradný dôvod potvrdzuje Predstavenstvo. Školenie 1. stupňa bude organizované vždy po predložení 5 žiadostí o akreditáciu. Absolvent 1. stupňa školenia obdrží "Osvedčenie" podpísané lektorom školenia.

Sudca – úplne akreditovaný sudca. K téjto kvalifikácii sa vyžaduje prax - aspoň 3 hodnotenia na konventoch alebo ekvivalentnej akcii. Po doložení tejto kvalifikácie absolvuje sudca čakateľ 2. stupeň školenia (praktické školenie). Školenie 2. stupňa prebehne v priebehu hodnotenia na záhrade alebo počas výstavy. Praktická ukážka však prebehne na rastline, ktorá nie je prihlásená do prebiehajúcej súťaži, aby komentár lektora neovplyvnil výsledok hodnotenia tohto exponátu. Lektory obidvoch stupňov školení sú medzinárodní sudcovia, sudcovia AIS alebo sudcovia s praxou 2 rokov od akreditácie. Dokladom o akreditácie sudcu je menovací dekrét podpísaný prezidentom MEIS a lektorom 2. stupňa školenia.

Medzinárodný sudca – sudca, uznávaný aj mimo rámec MEIS, ktorý sa zúčastnil hodnotenia na súťažiach usporiadaných zahraničnými kosatcovými spoločnosťami s medzinárodnou súťažnou kategóriou. Tento kvalifikačný stupeň potvrdzuje na základe preukázaní splnenia podmienky Predstavenstvo MEIS.

Sudca akreditovaný AIS - je sudca, ktorý bol akreditovaný podľa pravideľ AIS a ktorý je zariadený v zozname sudcov AIS.

Naspäť hore

Menovitý zoznam sudcov MEIS:

Poznámka: Zatiaľ prebehla príprava iba pre hodnotenie kategórie TB. Sudcovský zbor pre hodnotenie ďalších kategórií bude pripravovaný v ďalších rokoch.
Soudci čekatelé: Akreditovaní soudci MEIS: Mezinárodní soudci: Mezinárodní soudci: Soudci akreditovaní AIS:
Byczyński Jerzy Bulánková Iveta Macháčková Markéta Blažek Milan Cadd Anna
Czernicki Caspers Zuzana Mego Anton Khorosh Igor Hublau Willy
Kulesza Jacek  Cych Zbigniew Piątek Robert  
Seidl Zdeněk
Kulig Magdalena Dudek Jiří Rubášová Zdenka    
Laczkowski Zygmunt  Donderowicz Krysztof Rýznar Leonard    
Lib Marek Dudek Josef Stania Francziszek    
Łopyta Adam Foryszewska Ewa Strycharz Eugeniusz    
Sehnoutka Tomáš Gorol Stefan Svoboda Jaroslav    
Skrzymowska Elźbieta Klyszcz Henryk Widenka Jerzy    
Szczeponek Jan Knoll Milan Widerski Roman    
Źukowska Wladyslawa Krupka Zdeněk Wistuba Piotr    
Źukowski Jakub Lib Dagmara Woźniak Jerzy    

Naspäť hore