História vzniku Middle European Iris Society.


Bolo viacero pokusov o zjednotenie kosatcového hnutia na území strednej Európy. V bývalom Československu možno vystopovať dve vlny - po roku 1972 a po roku 1982. S každou touto vlnou je spojená určitá skupina ľudí. Jadro súčastnej Stredoeurópskej kosatcovej spoločnosti začal postupne formovať Zdeněk Seidl z Hlučína, ktorý v rokoch 1989 a 1990 kontaktoval pestovateľov a šľachtiteľov kosatcov v Sliezsku v okolí Ostravy, v Čechách v Prahe a okolí a na Slovensku v okolí Bratislavy, vo väzbe na špecializovanú organizáciu pestovateľov cibuľnatých a hľuznatých kvetín IRIS Hlučín. Od r. 1990 sa rozšírila spolupráca do Poľska, do sliezskych miest Rybnik, Gliwice a Zabrze. Veľmi skoro sa na záhradách pestovateľov v týchto mestách objavil špičkový sortiment moderných odrôd kosatcov, najprv z druhej strany hranice a po získaní kontaktov priamo od svetových šľachtiteľov.

V roku 1995 na Convention AIS v Oregone deklarovali hostia z Európy vôľu národných európskych kosatcových spoločností založiť Európsku kosatcovú spoločnosť (EIS). Stredoeurópsku skupinu tam zastupoval Milan Blažek. Najbližšie koncensu sa ukázal variant, aby koordinátorom týchto snáh bola Talianska kosatcová spoločnosť vo väzbe na Competition ve Florencii.V máji 1996 vo Florencii zástupcovia európskych kosatcových spoločností svoj záujem o EIS znovu potvrdili. Už predtým zástupcovia českých, slovenských a poľských pestovateľov založili na stretnutí vo februári 1996 v Otrokoviciach Klub EIS. Vďaka malej aktivite EIS došlo rok nato v Hlučíne k transformácii tohoto klubu do podoby medzištátnej nevládnej organizácie Middle European Iris Society (MEIS), ktorá má právnu subjektivitu, vlastný účet a stanovy schválené v krajine sídla MEIS, tj. v Českej republike.

Základným princípom vedenia MEIS je princíp národnej rovnosti, garantovaný hlavne rotáciou funkcie prezidenta po trojročnom funkčnom období medzi zástupcami troch základných národných skupín: českej, poľskej a slovenskej. Snaha otvoriť spoločnosť pre ďalšie národy v strednej Európe je brzdená jazykovou bariérou, kvôli zlej znalosti svetových jazykov u generácii nad 40 rokov veku, spôsobené medzinárodnou izoláciou bývalého východného bloku. Komunikácia medzi členmi MEIS vychádza z jazykovej blízkosti slovanských jazykov. Možno však predpokladať, že budúci vývoj povedie k naplneniu pôvodných snáh o otvorenosť MEIS pre tie krajiny strednej Európy, kde pestovateľom a šľachtiteľom kosatcov chýba národná kosatcová organizácia.

Zoznam prezidentov MEIS:

1997 - 2000 Zdeněk SEIDL (CZ)
2000 - 2003 Jerzy WOŹNIAK (PL)
2003 - 2006 Milan BLAŽEK (CZ)
2006 - 2010 Milan KNOLL (SK)
2010 - 2014 Jerzy WIDENKA (PL)

2014 - ......... Zdeněk KRUPKA (CZ)