Systém hodnotenia MEIS

Hodnotenie prebieha v kategórii TB.


Ceny pre ocenenie:

Karpatský medaila pre najlepšiu odrodu MEIS
Český pohár pre najlepší semenáč českého pôvodu, umiestnený do 10. miesta
Polský pohár pre najlepší semenáč poľského pôvodu, umiestnený do 10. miesta
Slovenský pohár pre najlepší semenáč slovenského pôvodu, umiestnený do 10. miesta

Spôsob hodnotenia v jednotlivých kategóriách:

Hodnotenie odrôd Bude prevedené z anketných lístkov, kde každý návštevník označí pre každú kategóriu tri kosatce. Z výsledkov tohto hlasovania potom bude vybraný víťaz uvedených kategórií.
Hodnotenie semenáčov Urobí komisia, zložená zo sudcov MEIS, bodovaním do tabuliek. Pre každý hodnotený semenáč bude urobený priemerný počet bodov pridelený členmi hodnotiacej komisie.


Preh'lad ocenených kosatcov MEIS:

Rok
Karpatská medaila
Český pohár
Slovenský pohár
Poľský pohár

2000

Bratislavská noc, Seidl FFL-94-1, Nejedlo AM 93/0045, Mego Po 170, Polaszek
2001
Noc a den, Seidl 96/TBO/3/6, Ji.Dudek AM 93/0038, Mego T-HTB-95-13, Woźniak
2002
Natasha, Nejedlo 96/ThSH/8, Seidl AM 96/0124, Mego HTB-SH-96-11
2003
Dreaming Clown, Muška 97-HODRUS-2, Krupka AM 97/0222, Mego nebol udelený
2004
Papapubren, Ji.Dudek VaCu/2, Seidl AM 96/0160, Mego H-SH-98-1, Woźniak
2005
Ave Maria, Seidl EPZP/1, Ji.Dudek nebol udelený FS-00-RC1, Stania
2006
Lacy Modeling, Muška 95-TGRi-2, Jos.Dudek AM 00/0539-2, Mego ZK.00-13-C, Kilimnik
2007
Beyond Paradise, Cadd´s 97-CRCE-1, Jos.Dudek nebol udelený GF-J-99-1, Woźniak
2008

Andrus, Woźniak
Sqaure Dance Skirt, Cadd´s 

99/CoTh/2, Seidl AM 02-0990-2, Mego

nebol udelený

2009
hodnotenie neprebehlo -- -- --
2010
Forest of Tjaru, Krupka 00-RUSSNL-3, Krupka nebol udelený ZK 04-53-C, Kilimnik
2011
hodnocení neproběhlo nebol udelený nebol udelený nebol udelený
2012
hodnocení neproběhlo nebol udelený nebol udelený KA - 3, Leszek Kastner
2013
hodnocení neproběhlo
05-SpQC/8, Seidl
nebol udelený
CS-TH-98-11, Woźniak
2014
hodnocení neproběhlo
SL-125, Slošiar
nebol udelený
1-148-A-RP, Piątek
2016
Karibik, Mego nebol udelený nebol udelený nebol udelený
2017
Zielona Góra, Koncewicz nebol udelený nebol udelený nebol udelený

Karpatský pohár bol udelovaný od roku 2000 do r.2010 a od r. 2016.