Sędziowie do oceny irysów w MEIS

Spis treści:


Akredytacja sędziów MEIS

System akredytacji ma zapewnić obiektywny wybór sędziowskiego kolektywu oparty na teoretycznych i praktycznych znajomościach oceny poszczególnych kategorii irysów..

Podział akredytacji sędziów MEIS:

Sędzia oczekujący– składa pisemną prośbę do reprezentanta regionu o ujęcie go w akredytacji lub zgłosi się na 1-szy stopień szkolenia. Dopóki członek MEIS nie poprosi o akredytacje dopóty nie może być akredytowany i nawet gdyby spełniał wymagania do przyjęcia go do odpowiedniej kategorii sędziowskiej. Do 1-szego stopnia szkolenia można zaliczyć długoletnią praktykę przy ocenie irysów na wystawach, co powinno być potwierdzone przez organizatora. Szkolenie 1-szego stopnia będzie zorganizowane wówczas, gdy wpłynie 5 zgłoszeń o akredytację. Absolwent szkolenia otrzyma „Zaświadczenie” podpisane przez lektora szkolenia.

Sędzia pełno-akredytowany - od sędziego pełno-akredytowanego wymaga się praktycznego doświadczenia w prowadzeniu oceny przynajmniej w 3 –ech konkursach na Konwentach lub wystawach równorzędnych. Po spełnieniu tych wymogów „sędzia oczekujący” przystępuje do 2 –go stopnia szkolenia (szkolenie praktyczne). Szkolenie 2 – go stopnia przebiega w trakcie prowadzenia oceny na ogrodzie lub na wystawie. Praktyczny pokaz oceny dokonuje się na roślinie, która nie jest zgłoszona do konkursu, żeby komentarz lektora nie obniżył ocenę tego eksponatu. Lektorami obydwu stopni akredytacji są sędziowie międzynarodowi,sędziowie AIS lub sędziowie z dwu letnią praktyką od uzyskania akredytacji. Dokumentem potwierdzającym akredytację sędziego jest imienny dekret podpisany przez prezydenta MEIS, oraz lektora 2 –go szkolenia. .

Sędzia międzynarodowy – jest to sędzia uznawany również poza granicami działania MEIS, który brał udział w ocenie irysów na konkursach organizowanych przez zagraniczne Towarzystwa z międzynarodową obsadą. Ten stopień spełnienia kwalifikacji potwierdza Zarząd MEIS.

Sędzia akredytowany w AIS - to sędzia akredytowany według wymogów AIS, które są wymienione w wykazie sędziów AIS.

Wróć

Imienny wykaz sędziów MEIS:

Uwaga: Na razie jest to wykaz członków uprawnianych do oceniania irysów z kategorii TB. Sędziowanie w innych kategoriach będzie uzupełnione w następnych latach.
Sędzia oczekujący: Akredytowani sędziowie przy MEIS: Akredytowani sędziowie przy MEIS: Międzynarodowi sędziowie: Sędziowie akredytowani przy AIS:
Byczyński Jerzy Bulánková Iveta Macháčková Markéta Blažek Milan Cadd Anna
Czernicki Caspers Zuzana Mego Anton Khorosh Igor Hublau Willy
Kulesza Jacek  Cych Zbigniew Piątek Robert
Seidl Zdeněk
Kulig Magdalena Dudek Jiří Rubášová Zdenka    
Laczkowski Zygmunt  Donderowicz Krysztof Rýznar Leonard    
Lib Marek Dudek Josef Stania Francziszek    
Łopyta Adam Foryszewska Ewa Strycharz Eugeniusz    
Sehnoutka Tomáš Gorol Stefan Svoboda Jaroslav    
Skrzymowska Elźbieta Klyszcz Henryk Widenka Jerzy    
Szczeponek Jan Knoll Milan Widerski Roman    
Źukowska Wladyslawa Krupka Zdeněk Wistuba Piotr    
Źukowski Jakub Lib Dagmara Woźniak Jerzy    

Wróć