Historia powstania Middle European Iris Society
(Środkowoeuropejskiej Organizacji Irysowej).

Na terenie Europy Środkowej podejmowano wiele prób zjednoczenia osób zajmujących się hodowlą kosaćcowatych. W byłej Czechosłowacji można zauważyć dwie takie fale — po roku 1972 i po roku 1982. Z każdą falą związana jest określona grupa ludzi. Podwaliny pod współczesną Środkowoeuropejską Organizację Irysową położył Zdenek Seidl z Hlučina, który w latach 1989 i 1990, w związku z planami stworzenia wyspecjalizowanej organizacji hodowców roślin cebulowych i bulwiastych IRIS Hlućin, kontaktował się z hodowcami i kolekcjonerami kosaćców na Śląsku w okolicach Ostrawy, w Pradze i jej pobliżu oraz na Słowacji w okolicach Bratysławy. W roku 1990 rozpoczęto współpracę z Polską; ze śląskimi miastami, takimi jak Rybnik, Gliwice, Zabrze. W ogródkach hodowców z tych miast bardzo szybko pojawił się okazały asortyment nowoczesnych odmian kosaćców, najpierw od kolegów z drugiej strony granicy, a po zdobyciu kontaktów, bezpośrednio od światowych hodowców irysów.

W roku 1995 na Konwencji AIS w stanie Oregon, jej uczestnicy z Europy, zgodnie z wolą narodowych organizacji irysowych, zadeklarowali chęć stworzenia Europejskiej Organizacji Irysowej. Grupę środkowoeuropejską reprezentował wtedy Milan Blażek. Porozumienie osiągnięto w momencie, kiedy na koordynatora tych starań zaproponowano Włoską Organizację Kosaćcową w powiązaniu z konkursem irysowym we Florencji. W maju 1996 r. we Florencji przedstawiciele europejskich organizacji kosaćcowych po raz kolejny potwierdzili swoje zainteresowanie powstaniem EIS. Już wcześniej, podczas spotkania w Otrokowicach w lutym 1996 r., przedstawiciele czeskich, słowackich i polskich hodowców założyli Klub EIS. Z powodu małej aktywności EIS, w kolejnym roku w Hlučinie doszło do przekształcenia klubu w wariant międzypaństwowej pozarządowej organizacji Middle European Iris Society (MEIS), posiadającej osobowość prawną, własny rachunek i statut uchwalony w miejscu siedziby MEIS, czyli w Republice Czeskiej.

Podstawowym przesłaniem organizacji MEIS jest równość narodowa, gwarantowana przechodnia funkcja prezydenta, która po okresie czterech lat zostaje powierzona jednemu z zastępców trzech grup narodowych: czeskiej, polskiej i słowackiej. Ze względu na barierę językową i słabą znajomość języków u generacji powyżej 40 roku życia, spowodowaną izolacją byłego bloku wschodniego, kłopotliwe jest przyjęcie do organizacji innych narodów Europy Środkowej. Komunikacja pomiędzy członkami MEIS opiera się na językowym pokrewieństwie języków słowiańskich. Można jednak zakładać, że przyszły rozwój doprowadzi do pierwotnych starań otwarcia MEIS także dla innych narodów Europy Środkowej, w których hodowcy i kolekcjonerzy kosaćców nie mają swojej narodowej organizacji kosaćcowej.

Lista ostatnich prezidentów MEIS:

1997 - 2000 Zdeněk SEIDL (CZ)
2000 - 2003 Jerzy WOŹNIAK (PL)
2003 - 2006 Milan BLAŽEK (CZ)
2006 - 2010 Milan KNOLL (SK)
2010 - 2014 Jerzy WIDENKA (PL)

2014 - ......... Zdeněk KRUPKA (CZ)

/Tłumaczenie: Zbigniew Kilimnik/