Testowy ogród MEIS


Middle-European Iris Society (MEIS) we współpracy z Ogrodem Botanicznym, Instytutu Botaniki Czeskiej w Pruhonicach zgodziły się rozpocząć nowy projekt , promujący odmiany irysów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że przyjaciele z Ogrodu Botanicznego zgodzili się trzymać nad tym projektem ochronną rękę.

Projekt oparty jest na testowaniu i porównywaniu jakości nowych odmian i siewek pochodzących od członków MEIS z zagranicznymi odmianami wysadzonymi w takich samych warunkach klimatycznych dla ich wzrostu i kwitnienia.

Proponuje się następujące grupy:
MDB + SDB (wysadzone razem)
IB
TB
BB
SIB
SPU
JI

Rośliny będą pod kontrolą sędziów MEIS, będą także dostępne dla publiczności, żeby poznać ich opinię na temat poszczególnych odmian. Irysy będą obserwowane 3 lata – po raz pierwszy zostaną ocenione po 2 latach od wysadzenia, a następne w 3 roku po posadzeniu w optymalnym czasie ich kwitnienia.

Prosimy wszystkich zainteresowanych hodowców tym projektem, aby w danym roku wysłali 1 lub 2 kłącza z maksymalnie pięciu odmian lub siewek każdej kategorii. Irysy należy przesłać do 15 sierpnia. Odmiany nie powinny być zarejestrowane nie wcześniej aniżeli trzy lata temu.

Będziemy zaszczyceni, jeśli przymniecie nasze zaproszenie do udziału w tym projekcie i czekamy, aby zobaczyć Wasze kwitnące irysy.

Rośliny proszę wysyłać na adres:
Botanická zahrada Chotobuz
Botanický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Dr. Pavel SEKERKA
Zámek 1
252 43 Průhonice
Czech Republic

Wykaz odmian wysłać do:
zseidl123@gmail.com


Głównym celem nie jest zapewnienie oceny, ale porównanie jakości.
Oczywiście, wielu hodowców oczekuje uznania swojej odmiany:
Wyniki głosowania publiczności wyselekcjonują TOP TEN (górną dziesiątkę) irysów w każdej grupie. Sędziowie MEIS będą wybierali 3 najlepsze irysy w każdej kategorii. Najlepsze odmiana TB hodowcy MEIS otrzyma Carpathian Medal.

Powrót do góry