System oceniania MEIS

Ocena odbywa się w kategorii TB.


Nagrody dla ocenianych irysów:

Medal Karpat dla najlepszej odmiany MEIS
Puchar Czeski dla najlepszej siewki czeskiego pochodzenia z pierwszej 10
Puchar Polski dla najlepszej siewki polskiego pochodzenia z pierwszej 10
Puchar Slowacki dla najlepszej siewki słowackiego pochodzenia z pierwszej 10

Metody oceny w każdej kategorii:

Ocena odmian Przeprowadzana się na kartach ankiet gdzie każdy uczestnik zaznacza w każdej kategorii trzy irysy. Z takiego głosowania będzie wybrany zwycięzca każdej kategorii.
Ocena siewek Przeprowadza ją komisja złożona z sędziów MEIS, według punktacji w tabelach. Ocena siewki to liczba punktów przyznanych przez komisję oceniającą.


Lista zwycięzców irysów w MEIS:

Rok
Medal Karpat
Puchar Czeski
Puchar Słowacki
Puchar Polski

2000

Bratislavská noc, Seidl FFL-94-1, Nejedlo AM 93/0045, Mego Po 170, Polaszek
2001
Noc a den, Seidl 96/TBO/3/6, Ji.Dudek AM 93/0038, Mego T-HTB-95-13, Woźniak
2002
Natasha, Nejedlo 96/ThSH/8, Seidl AM 96/0124, Mego HTB-SH-96-11
2003
Dreaming Clown, Muška 97-HODRUS-2, Krupka AM 97/0222, Mego nie przyznano
2004
Papapubren, Ji.Dudek VaCu/2, Seidl AM 96/0160, Mego H-SH-98-1, Woźniak
2005
Ave Maria, Seidl EPZP/1, Ji.Dudek nie przyznano FS-00-RC1, Stania
2006
Lacy Modeling, Muška 95-TGRi-2, Jos.Dudek AM 00/0539-2, Mego ZK.00-13-C, Kilimnik
2007
Beyond Paradise, Cadd´s 97-CRCE-1, Jos.Dudek nie przyznano GF-J-99-1, Woźniak
2008

Andrus, Woźniak
Sqaure Dance Skirt, Cadd´s 

99/CoTh/2, Seidl AM 02-0990-2, Mego

nie przyznano

2009
Nie odbył się konwent -- -- --
2010
Forest of Tjaru, Krupka 00-RUSSNL-3, Krupka nie przyznano ZK 04-53-C, Kilimnik

2011

hodnocení neproběhlo nebyly vysazeny nebyly vysazeny nebyly vysazeny
2012
hodnocení neproběhlo nebyly vysazeny nebyly vysazeny KA - 3, Leszek Kastner
2013
hodnocení neproběhlo
05-SpQC/8, Seidl
nebyly vysazeny
CS-TH-98-11, Woźniak
2014
hodnocení neproběhlo
SL-125, Slošiar
nebol udelený
1-148-A-RP, Piątek
2016
Karibik, Mego nebol udelený nebol udelený nebol udelený
2017
Zielona Góra, Koncewicz nebol udelený nebol udelený nebol udelený