WNIOSKI XVI KONWENTU MEIS
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 30.05 - 31.05.2014

Konwent odbył się w przyjemnym środowisku Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach koło Przemyśla. Pracownicy Arboretum, którzy wspólnie ze Staszkiem Noskiem program przygotowali, zasłuźyli na uznanię za jedno z najlepiej dotychczas zorganizowanych spotkań cłonków MEIS.

Pan dyrektor Dr. Narcyz Piórecki oprowadzał uczestników po arboretum i przedstawił najbardziej interesujące rósliny, w tym przedstawicieli rodu Iris, szczególnie grupy bezbródkowych kosaćców.
Na zakończenie zwiedzania, obejźeliśmy wysadzone eksponaty naszych członków, biorących udział w konkursie, którzy przysłali 139 siewek.

Dusan Ślosiar

50

Jerzy Wożniak

16

Robert Piątek

9

Zbigniew Cych

8

Zdeněk Seidl

8

Leszek Kastner

7

Zdeněk Krupka

7

Henryk Polaszek

6

Stanisław Nosek

6

Josef Dudek

5

Zbigniew Kilimnik

5

Igor Khorosh

3

Jacek Kulesza

3

Jarosłav Svoboda

3

Zygmunt Laczkowski

3

Ze względu na na duźą ilość siewek, które prawie wszystkie zakwitły, nie było fizycznej moźliwości wszystkie ocenić. Ostatocznie oceniono tylko kilka (cca 10 %) wysadzonych roślin. Jest to szkoda, zachodzi jednak potrzeba podziękować hodowcom za ich siewki, a równocześnie przeprosić hodowców za to, źe się nie dowiedzeli wyników oceny ich pracy.

Ocena punktowa była zgarnita do sumy wszystkich punktów, niestety nie jest znany taki wynik w sto punktowej skale:

1-148-A-RP (Piątek) - 851 pkt
SL-125 (Slošiar) - 725 pkt
SL-323 (Slošiar) - 665 pkt


Dyrektor Arboretum przyznał swoją nagrodę kolejnemu kosaćcowi Dušana Slošiara LVC 22:

W kolejnym dniu odbyło się Walne Zgromadzenie według standardowego programu, uzupełnionym o wybory nowego Zarządu oraz Prezydenta:

Zdeněk KRUPKA – Prezydent, kierownik lokalnej grupy Czeskej
Robert PIĄTEK –
Wiceprezydent, kierownik lokalnej grupy ´Opolsko´
Marcela KUŠNIRIKOVÁ –
Skarbnik

Anton MEGO – kierownik lokalnej grupy ´Slowacja´
Zdeněk SEIDL –
kierownik grupy międzinarodowej
Jaroslav SVOBODA
- kierownik lokalnej grupy ´Praga´
Jerzy WIDENKA – kierownik lokalnej grupy ´Górne Śląsko´
Jerzy WOŹNIAK –
kierownik lokalnej grupy ´Polska´

Komisja Rewizyjna
Petr ZAGORA- Przewodniczący Komisji
Henryk KLYSZCZ
Piotr WISTUBA

 

Na zakończenie Pani Dr. Magdalena Kulig przedstawila wyniky zajmującej pracy z krzyźowaniem irysów syberyjskich.