Konwent MEIS 2012 - Staniszcze Wielkie, 1.-2.6.2012

 

Na początku Konwentu przeprowadzono szkolenie nowych kandydatów na sędziów, którzy w przyszłości będą oceniali irysy.

Najwaźniejsze zagadnienia poruszane podczas Walnego Zgromadzenia:
- Przyznanie honorowego członkowstwa MEIS Ladislavovi Muška.
- Dyskusja i zatwierdzenie wyników z działalności MEIS za rok 2011.
- Wybory nowej skarbnika Paní Marcely Kušnirikove.

Równocześnie odbyła się prezentacja gospodarzów: Nadleśnictwa Zawadskie.

Ocena irysów (wysadzone tylko polskie siewki i odmiany):

- Nagrodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadskie otrzymał irys ............ Uwodziczel (Robert Piątek).
- Nagrodę dla najlepszej siewki ...................................................................... KA – 3 (Leszek Kastner).