Informacje o MEIS

 

Przedstawiciele zarządu:

Zdeněk KRUPKA –
Prezydent, kierownik lokalnej grupy Czeskej
Robert PIĄTEK –
Wiceprezydent, kierownik lokalnej grupy ´Opolsko´
Marcela KUŠNIRIKOVÁ –
Skarbnik

Zdeněk SEIDL – kierownik grupy międzinarodowej
Jaroslav SVOBODA
- kierownik lokalnej grupy ´Praga´
Jerzy WIDENKA – kierownik lokalnej grupy ´Górne Śląsko´
Jerzy WOŹNIAK –
kierownik lokalnej grupy ´Polska´

Komisja Rewizyjna
Stefan GOROL
Henryk KLYSZCZ
Piotr WISTUBA

Siedziba Towarzystwa
Middle-European Iris Society, Vinohradská 57, 748 01 Hlučín, Czech Republic

Statut Towarzystwa

Historia MEIS

Inne Informacje identyfikacyjne:
Registered by The Department of Home Affaires:
Ministerstvo vnitra České republiky č.j. II/s-OVS/l-2621/2657/97 r ze dne 25.7.1997
Registered in Index of associations by Regional court in Ostrava: Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 3758 ze dne 1.1.2014
IČO 66144094
Account Number 1875704339/0800; IBAN: CZ98 0800 0000 0018 7570 4339; BIC: GIBACZPX

Adres e – mail:
zseidl123(a)gmail.com

Telefon: +420 602 578 388