Kosatce s bradkouVšechny typy zahradních kosatců s bradkou mají mnoho společných předků a díky prokřížení jsou dnes navzájem příbuzné. Proto pro jejich pěstování platí přibližně stejná pravidla.

Tyto kosatce vyžadují neutrální půdu v plné síle, s dostatkem živin, dobře propustnou. Měsíc před výsadbou doplníme minerálními hnojivy obsah fosforu a drasla. Půdní reakci upravíme dolomitickým vápencem. Předci těchto kosatců pocházejí ze stepních oblastí a horských luk. Proto vyžadují slunné, suché a vzdušné stanoviště.

Sazenicím před výsadbou zkrátíme listy, abychom snížili odpar během zakořeňování. Rostliny se doporučuje před výsadbou desinfikovat např. roztokem hypermanganu nebo je ošetřit fungicidy. Sazenice u nichž neznáme jejich zdravotní stav, je vhodné ošetřit proti bakteriózám. Konkrétní přípravky je třeba volit podle nabídky na trhu a podle prověření jejich případné škodlivosti k životnímu prostředí nebo na zdraví lidí.
Bradkové kosatce přesazujeme od poloviny července do poloviny září. Kosatce přesazované v červenci ještě nemají založené květní pupeny, proto v příštím roce obvykle nekvetou, zato však dobře zakoření a v další sezoně jsou v dobré kondici. Kosatce přesazované koncem srpna již mají založené květní pupeny, proto obvykle bohatě kvetou. V tomto případě však hůř tvoří nové odnože.

Vzdálenost při výsadbě se řídí typem kosatců a způsobem jejich použití. Nízké kosatce lze využít na skalkách nebo na okraji trvalkových záhonů, středně vysoké a málokvěté kosatce lze využít i k řezu, vysoké kosatce ve skupinách nebo jako soliterní rostliny. Mezi jednotlivými rostlinami udržujeme spon 30 - 40 cm, pokud chceme nechat rozrůst kultivar do většího trsu. Pokud chceme umocnit účinek odrůdy, obvykle vysazujeme několik rostlin do hnízda (3-5 oddenků), pak mezi rostlinami v hnízdě necháme spon cca 15 cm, mezi hnízdy cca 50 cm. Sazenice vysazujeme "na kopeček". Nejedná se však o výsadbu do hrůbků. Toto pravidlo má zajistit, aby během plískanic nebyly oddenky pod vodou. Při dobré drenáži to bývá splněno i při výsadbě v úrovni záhonů. Musíme vypozorovat optimum hloubky sazení podle chování zakořeněných kosatců na stanovišti. Jedná se o kompromis mezi ochranou proti dlouhodobému horku a ochranou proti dlouhodobému vlhku. Pokud hloubka výsadby tomuto optimu neodpovídá, přirůstající oddenky si hloubku, ve které pak porostou, upraví samy. Horní část oddenků má zůstat osvětlena sluncem.

Proto musíme rovněž odstraňovat plevel nebo konkurenční rostliny. Trvalé zastínění může mít za následek hnilobu a úhyn rostlin. Zastínění má opodstatnění pouze při zakořeňování nově vysázených kosatců. Rovněž zavlažování je potřebné pouze při zakořeňování nově vysázených kosatců nebo za dlouhotrvajícího sucha, zejména před květem kosatců. U nově vysázených kosatců netrháme zaschlé listy. Během vegetace půdu v okolí mělce kypříme a zbavujeme plevelů. Hnojíme málo, zejména ne hnojivy bohatými dusíkem. Během vegetace můžeme používat preventivní postřiky fungicidy nebo insekticidy. Rány se doporučuje desinfikovat dřevným uhlím nebo sírou. Kosatce, které se ještě nestačily po vysázení aklimatizovat, je vhodné na zimu opatřit dobře větratelným krytem proti zimnímu vlhku. Kosatce přesazujeme za 2 až 4 roky, když dojde k zahuštění trsů.