XXI. Konvent MEIS ve Veľkom Záluží 10. -11. 5. 2019
Penzión Vendelín, Veľké Zálužie, Slovakia.

Hlavními body Valné hromady byly:
a) prohlídka kosatců na zahradě Antona Mega - i když ještě kvetení nebylo na vrcholu, bylo toho dost vidět;
b) neformální setkání členů - jako obvkle proběhlo bez problémů;
c) Valná hromada - viz dále;
d) volby nového Předstvenstva. Ve Vilniusu, kde měly volby proběhnout, byla sicejedna z nejvyšších účastí členů na Konventu, ale chyběli zástupci Představenstva. Protože bylo rozhodnuto, že dokud Představenstvo nepřipraví varianty změn organizace MEIS, volby budou odloženy. Nakonec se volby nového Představenstva uskutečnily až ve Velkém Záluží.

Ze Zápisu z Valné hromady (Zapsal Zdeněk Krupka):

"MEIS má k dnešnímu dni 114 individuálních členů ze 13 zemí a 6 skupinových členů – 3 jsou z České republiky a 3 z Polska.
Aktivita členů MEIS je zaměřena zejména na výstavní činnost spojená s propagací rodu iris a na publikační činnost. Bylo vydáno 1 číslo Bulletinu MEIS. Prezident vyzval k větší aktivitě členské základny při přípravě článků do dalších Bulletinů.
Letos opětovně probíhá hodnocení kosatců vysazených v testovací zahradě BÚ AV Chotobuz (Průhonice)."

"Po volbách bude Představenstvo MEIS v dalším období pracovat ve složení:

Robert Piatek, prezident MEIS, statutární zástupce MEIS - vedoucí skupiny Opolsko
Tomáš Sehnoutka, viceprezident MEIS, vedoucí skupiny Česko
Marcela Kušniríková, pokladník
Jerzy Wožniak, vedoucí místní skupiny Polsko
Zdeněk Krupka, vedoucí místní skupiny Praha
Zdeněk Seidl, vedoucí mezinárodní skupiny

Jerzy Widenka, revizní komise
Piotr Wistuba, revizní komise
Szczeponek Jan, revizní komise
Stefan Gorol, revizní komise

Následně dosavadní prezident předal slovo novému prezidentovi MEIS Robertu Piatekovi.
Ten poděkoval za důvěru, kterou mu členové dali, ubezpečil, že bude pokračovat v dosavadní činnosti MEIS, tak aby se zajistila kontinuita a pokračovalo v nastoleném trendu popularizace rodu iris."