XX. Konvent MEIS v Botanické zahradě Univerzity Vilnius
8. - 10. června 2018
Botanical Garden of Vilnius University, Kairénu street 43, LT-10239 Vilnius, Lithuania.

 

Z program Konventu:

Pátek (8. června 2018)

• 20.00 – 21.30 večeře na uvítanou v budově Vilnius UniversitySobota (9. června 2018):

• Valná hromada v areálu Botanické zahrady

Prezident společnosti p. Zdeněk Krupka informoval o činnosti NEIS za uplynulé období, o hospodaření společnosti, o připravovaných akcích na rok 2018 a přednesl návrh na prodloužení funkčního období Představenstva o jeden rok. Během té doby je třeba personálně zajistit plnění všech úkolů spojených s činností společnosti.
Přítomni přednesené zprávy a návrhy schválili.

Následovala diskuse, prezentace Botanické zahrady a prezentace práce některých šlechtitelů. Překlad do angličtiny zajišťovala Markéta Macháčková.

Příští Valná hromada se bude konat ve Veľkém Záluží na Slovensku.


• oběd, diskuse, výměna zkušeností


litevští členové MEIS: Pranciskus Puidokas, Antanas Markevičius a Darius Gusaskolegyně Józefa Kocewicze darovaly tričko• exkurze na zahradě zakončena sběrem kamčatských borůvek;


• večírek a závěrečná večeře;oficiální závěr Konventu;


GRAŽINA BASEVIČIUTÉ
vše od jara připravovala

většina z 50 spokojených účastníků Konventu

GITANA STUKEMIENE
odborný garant akce

Velké poděkování patří vedení Univerzity, botanické zahrady a jejim odborným pracovníkům, ale zejména Gražině, která musela vyřešit mnoho problémů