Informace z XVIII. Konventu MEIS dne 21. 5. 2016
v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně.

 

Program Konventu:

09:00 – 10:00 Příjezd účastníků (sraz v účebně);
10:15 – 11:45 Prohlídka nových výsadeb kosatců a Arboreta s výkladem;
11:00 – 11:45 Školení soudců;
12:00 – 12:45 Valné hromada, ukončení Konventu.

1) Proběhla prohlídka nových výsadeb;

2) Školení soudců bylo zrušeno, protože se nikdo nepřihlásil. Pro hodnocení v Testovací zahradě MEIS byla dříve proškolena skupina soudců pro všechny skupiny kosatců (nejen TB);

3) Valná hromada projednávala standardně Zprávu o hospodaření, Zprávu revizní komise, Zprávu o činnosti. Všechny dokumenty Valná hromada schválila. Dále bylo schváleno:

- Zavést 'Pohár Lecha Komarnického', který bude udělován členům MEIS, kteří se zasloužili o její rozvoj. Kritéria připraví Představenstvo MEIS.

- Pro zahradní třídění kosatců bude MEIS oficiálně používat systém zavedený AIS. Tato klasifikace je i tak členy MEIS běžně používána. Botanická klasifikace je záležitostí odborných pracovišť. Smyslem zavedení zahradního třídění (nejen kosatců) je třídění zjednodušovat nikoliv komplikovat.

- Místo konání Konventu MEIS 2017 bude Jaźwin, Staniszcze Wielkie, Polsko. Místem konání Konventu MEIS 2018 bude Vilnius, Litva.