XVI. Konvent MEIS
Arboretum i Zakład Fizjografii v Bolestraszycích, 30. 5. - 31. 5.2014

Konvent se konal v příjemném prostředí Arboreta a střediska fiziografie v Bolestraszycích u Przemyślu. Pracovníci Arboreta, kteří spolu se Staszkem Noskem program připravili se zasloužili o jedno z nejzdařilejších setkání členů MEIS.

Pan ředitel Narcyz Piorecki provedl účastníky areálem a představil nejzajímavější rostliny, včetně zástupců rodu Iris, zejména skupiny bezbradkových kosatců. Na závěr prohlídky jsme viděli výsadbu soutěžních exponátů našich členů, kteří zaslali celkem 139 semenáčů:

Dusan Ślosiar

50

Jerzy Wożniak

16

Robert Piątek

9

Zbigniew Cych

8

Zdeněk Seidl

8

Leszek Kastner

7

Zdeněk Krupka

7

Henryk Polaszek

6

Stanisław Nosek

6

Josef Dudek

5

Zbigniew Kilimnik

5

Igor Khorosh

3

Jacek Kulesza

3

Jarosłav Svoboda

3

Zygmunt Laczkowski

3

Vzhledem k velkému počtu semenáčů, které v čase Konventu téměř všechny vykvetly, bohužel nebylo fyzicky možné je všechny ohodnotit. Nakonec se hodnotilo jen několik (cca 10 %) vysazených rostlin. Je to škoda. Je třeba šlechtitelům poděkovat za jejich semenáče ale zároveň se jim omluvit za to, že se nedozvěděli výsledek ohodnocení jejich práce.

Bodové hodnocení bylo shrnuto do sumy. Bohužel ani tady není znám výsledek hodnocení v běžné 100 bodové stupnici:

1-148-A-RP (Piątek) - 851 bodů
SL-125 (Slošiar) - 725 bodů
SL-323 (Slošiar) - 665 bodů


Ředitel Arboreta udělil svoji cenu dalšímu kosatci Dušana Šlosiara LVC 22:

Následující den proběhla Valná hromada se standardním programem, doplněným volbami nového Představenstva:

President Zdeněk KRUPKA, vedoucí České místní skupiny
Vicepresident Robert PIĄTEK, vedoucí Opolské místní skupiny
Pokladník Marcela KUŠNIRIKOVÁ

členové představenstva:
Anton MEGO, vedoucí Slovenské místní skupiny
Zdeněk SEIDL, vedoucí Mezinárodní skupiny
Jaroslav SVOBODA, vedoucí Pražské místní skupiny
Jerzy WIDENKA, vedoucí Hornoslezské místní skupiny
Jerzy WOŹNIAK, vedoucí Polské místní skupiny

Na závěr Valné hromady paní Dr. Magdalena Kulig odprezentovala zajímavou přednášku o výsledcích její práce při šlechtění sibiřských kosatců.