XV. Konvent MEIS v Brně dne 24.-25.5.2013
v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně.

 

Botanická zahrada po mnoho let spolupracuje s Middle-European Iris Society. Je jejím prvním skupinovým členem již od roku 2003 a Konvent MEIS se zde konal již po třetí.

Závěry Valné hromady:

- informace o hospodaření, o činnosti od poslední Valné hromady a plán práce na další období;
- úprava stanov: členské příspěvky na rok stanoví na počátku roku Představenstvo;
- schválení Čestných členů, kterými se stali: Blažek Milan, Komarnicki Lech, Polaszek Henryk a Rýznar Leonard;
- informace o založení testovací zahrady (Trial Garden) v Průhonicích.

Hodnocení semenáčů:

Na zahradě bylo vysazeno 30 semenáčů od 5 šlechtitelů z ČR a Polska. Při hodnocení 20 semenáčů kvetlo, 3 nebyly rozkvetlé, zbytek letos nekvetl.
Hlasovalo 18 hodnotitelů, kteří pro 17 semenáčů odevzdali 2 a více hlasovací lístky.

1. CS-TH-98-11(Jerzy Woźniak) ......... 78,8 bodů - Polský pohár;
2. 05-SpQC/8 (Zdeněk Seidl) .............. 77,8 bodů - Český pohár;
3. FL-D-3 (Jerzy Woźniak) ................... 75,0;
4. T-HTB-97-14 (Jerzy Woźniak) ........ 74,1;
5. 07-E.BdR/3 (Zdeněk Seidl) ............. 70,9;