Systém hodnocení MEIS

Hodnocení probíhá v kategorii TB:


Ceny pro ocenění:

Karpatská medaile pro nejlepší odrůdu MEIS
Český pohár pro nejlepší semenáč českého původu, umístěný do 10. místa
Polský pohár pro nejlepší semenáč polského původu, umístěný do 10. místa
Slovenský pohár pro nejlepší semenáč slovenského původu, umístěný do 10. místa

Způsob hodnocení v jednotlivých kategoriích:

Hodnocení odrůd Z anketních lístků, kde každý návštěvník označí pro každou kategorii tři kosatce. Z výsledků takového hlasování pak bude vybrán vítěz uvedených kategori.
Hodnocení semenáčů Komise, složená ze soudců MEIS, provádí bodování do tabulek. Všechny exponáty budou hodnoceny a bude uveden průměrný počet bodů přidělený členy hodnotící komise. Pro semenáč musí být odevzdány body od alespoň 3 soudců.


Přehled oceněných kosatců v MEIS:

Rok
Karpatská medaile
Český pohár
Slovenský pohár
Polský pohár

2000

Bratislavská noc, Seidl FFL-94-1, Nejedlo AM 93/0045, Mego Po 170, Polaszek
2001
Noc a den, Seidl 96/TBO/3/6, Ji.Dudek AM 93/0038, Mego T-HTB-95-13, Woźniak
2002
Natasha, Nejedlo 96/ThSH/8, Seidl AM 96/0124, Mego HTB-SH-96-11
2003
Dreaming Clown, Muška 97-HODRUS-2, Krupka AM 97/0222, Mego nebyl udělen
2004
Papapubren, Ji.Dudek VaCu/2, Seidl AM 96/0160, Mego H-SH-98-1, Woźniak
2005
Ave Maria, Seidl EPZP/1, Ji.Dudek nebyl udělen FS-00-RC1, Stania
2006
Lacy Modeling, Muška 95-TGRi-2, Jos.Dudek AM 00/0539-2, Mego ZK.00-13-C, Kilimnik
2007
Beyond Paradise, Cadd´s 97-CRCE-1, Jos.Dudek nebyl udělen GF-J-99-1, Woźniak
2008

Andrus, Woźniak
Sqaure Dance Skirt, Cadd´s 

99/CoTh/2, Seidl AM 02-0990-2, Mego

nebyl udělen

2009
hodnocení neproběhlo -- -- --
2010
Forest of Tjaru, Krupka 00-RUSSNL-3, Krupka nebyl udělen ZK 04-53-C, Kilimnik

2011

hodnocení neproběhlo nebyly vysazeny nebyly vysazeny nebyly vysazeny
2012
hodnocení neproběhlo nebyly vysazeny nebyly vysazeny KA - 3, Leszek Kastner
2013
hodnocení neproběhlo
05-SpQC/8, Seidl
nebyly vysazeny
CS-TH-98-11, Woźniak
2014
hodnocení neproběhlo
SL-125, Slošiar
nebol udelený
1-148-A-RP, Piątek
2016
Karibik, Mego -- -- --
2017
Zielona Góra, Koncewicz -- -- --
2018
Granatowe Bolero, Kilimnik -- -- --
2019
Ozdoba Ogrodu, Kilimnik -- -- --
2020
Bells of Zlonice, Krupka -- -- --

Pozn.: Tyto ceny byly udělovány od roku 2000 do roku 2010. Od roku 2015 probíhá hodnocení semenáčů a odrůd všech skupin kosatců na Trial Garden MEIS v Průhonicích.