Testované semenáèky IB a MTB kosatcù:
Siewki IB i MTB irysów pozostawione do obserwacji:
Seidl: IB BM 09.02
Seidl: IB BM 09.03
Seidl: IB BM 09.05
Polaszek:IB T-38.8
Polaszek:IB 2-10 S


Seidl: IB BM 05.19

Seidl: MTB BDop_1

Seidl: MTB BDop_2

Seidl: MTB BDop_5

Polaszek:IB 6-10 S

Zpìt nahoru - Powrót do góry - Naspä hore - Back to top