Testované semenáèky SIB kosatcù:
Siewki SIB irysów pozostawione do obserwacji:

 

Komarnicki: (from Slav.Beauty)

Komarnicki: (from Slav.Beauty)

Komarnicki: (diploid sdlg)
KOMARNICKI: sdlg (SINO-SIB)
Seidl: BS 01.01 (SINO-SIB)

Seidl: BS 01.08 (SINO-SIB)

 

 
 

Josef Dudek: S 12

Josef Dudek: S 13

Josef Dudek: S 20

Josef Dudek: S 25

 

Seidl: AOC/6

Seidl:AS 01.01

Seidl: AOC/5

Seidl: AS 02.05

Seidl: AS 02.06

Seidl: BS 03.02


Seidl: BS 07.12

Seidl: CS 02.01

Seidl: CS 03.01
Seidl: CS 03.02
Seidl: CS 03.09
Seidl: CS 04.02

   
Seidl: DS 07.01
Seidl: DS 07.02

Seidl: ChL_op/1

   
Markeviæius: 'Ordinary Angel'

Zpìt nahoru - Powrót do góry - Naspä hore - Back to top