Testované semenáèky japonskęch kosatcù:
Siewki JI irysów pozostawione do obserwacji:

 

Seidl: B.PeFu/ 6

Seidl: ExP.B 4

Seidl: BJ 03.03

Seidl: BJ 03.05

Seidl: BJ 04.02

Seidl: BJ 04.10

Seidl: BJ 05.15

Seidl: BJ 07.01

Seidl: BJ 07.19

Seidl: BJ 08.02

Seidl: BJ 08.18

Seidl: BJ 11.04

Seidl: BJ 11.10

Seidl: BJ 12,13

Seidl: BJ 12.19

Seidl: BJ 12.24

Seidl: CJ 02.12

Seidl: CJ 02.32

Seidl: CJ 03,05

Seidl: CJ 03.09

 

Seidl: CJ 05.24

 

Hublau:1999 I 50-1

Hublau:2002 I 50-1

Hublau:2009 N 78-1

Zpìt nahoru - Powrót do góry - Naspä hore - Back to top