Historie vzniku Middle European Iris Society.

Bylo více pokusů o sjednocení kosatcového hnutí na území střední Evropy. V bývalém Československu lze vystopovat dvě vlny - po roce 1972 a po roce 1982. S každou touto vlnou je spojena určita skupina lidí. Jádro současné Středoevropské kosatcové společnosti začal postupně formovat Zdeněk Seidl z Hlučína, který v letech 1989 a 1990 kontaktoval pěstitele a šlechtitele kosatců ve Slezsku v okolí Ostravy, v Čechách v Praze a okolí a na Slovensku v okolí Bratislavy, ve vazbě na specializovanou organizaci pěstitelů cibulnatých a hlíznatých květin IRIS Hlučín. Od r. 1990 se rozšířila spolupráce do Polska, do slezských měst Rybnik, Gliwice a Zabrze. Brzy se na zahradách pěstitelů v těchto městech objevil špičkový sortiment moderních odrůd kosatců, nejprve z  druhé strany hranice a po získání kontaktů přímo od světových šlechtitelů.

V roce 1995 na Convention AIS v Oregonu deklarovali hosté z Evropy vůli národních evropských kosatcových společností založit Evropskou kosatcovou společnost (EIS). Středoevropskou skupinu tam zastupoval Milan Blažek. Nejblíže koncensu se ukázala varianta, aby koordinátorem těchto snah byla Italská kosatcová společnost ve vazbě na Competition ve Florencii.V květnu 1996 ve Florencii zástupci evropských kosatcových společností svůj zájem o EIS znovu potvrdili. Již předtím zástupci českých, slovenských a polských pěstitelů založili na setkání v únoru 1996 v Otrokovicích Klub EIS. Díky malé aktivitě EIS došlo rok nato v Hlučíně k transformaci tohoto klubu do podoby mezistátní nevládní organizace Middle European Iris Society (MEIS), která má právní subjektivitu, vlastní účet a stanovy schválené v zemi sídla MEIS, tj. v České republice.

Základním principem vedení MEIS je princip národní rovnosti, garantovaný zejména rotací funkce presidenta po čtyřletém funkčním období mezi zástupci třech zakládních národních skupin: české, polské a slovenské. Snaha otevřít společnost pro další národy ve střední Evropě je brzděna jazykovou bariérou, díky špatné znalosti světových jazyků u generace nad 40 let věku, způsobené mezinárodní izolací bývalého východního bloku. Komunikace mezi členy MEIS vychází z jazykové blízkosti slovanských jazyků. Lze však předpokládat, že budoucí vývoj povede k naplnění původních snah o otevřenost MEIS pro ty země střední Evropy, kde pěstitelům a šlechtitelům kosatců chybí národní kosatcová organizace.

Seznam posledních prezidentů MEIS:

1997 - 2000 Zdeněk SEIDL (CZ)
2000 - 2003 Jerzy WOŹNIAK (PL)
2003 - 2006 Milan BLAŽEK (CZ)
2006 - 2010 Milan KNOLL (SK)
2010 - 2014 Jerzy WIDENKA (PL)
2014 - 2019 Zdeněk KRUPKA (CZ)

2019 - ......... Robert PIĄTEK (PL)