Informace o MEIS:

 

Představenstvo společnosti

Robert PIĄTEK - president společnosti, statutární zástupce, vedoucí místní skupiny ´Opolsko´
Tomáš SEHNOUTKA - vicepresident společnosti, vedoucí místní skupiny ´Česko´
Marcela KUŠNIRIKOVÁ - pokladník

Zdeněk KRUPKA - vedoucí místní skupiny ´Praha´
Zdeněk SEIDL - vedoucí mezinárodní skupiny a místní skupiny ´Horní Slezsko´
Jerzy WOŹNIAK - vedoucí místní skupiny ´Polsko´

Revizní komise
Jerzy WIDENKA - vedoucí revizní komise
Stefan GOROL

Jan SZCZEPONEK
Piotr WISTUBA

Sídlo společnosti
Middle-European Iris Society, Vinohradská 57, 748 01 Hlučín

Stanovy společnosti

Historie společnosti

Ostatní identifikační údaje
Registrace společnosti u Ministerstva vnitra České republiky č.j. II/s-OVS/l-2621/2657/97 r ze dne 25.7.1997
Registrace ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. L 3758 ze dne 1.1.2014, změna 11. září 2019.
IČO 66144094
číslo účtu 1875704339/0800; IBAN: CZ98 0800 0000 0018 7570 4339; BIC: GIBACZPX

Elektronická adresa
zseidl123(a)gmail.com

Telefon
+420 602 578 388