Informace o MEIS:

 

Představenstvo společnosti
Zdeněk KRUPKA - president společnosti, vedoucí místní skupiny ´Česko´
Robert PIĄTEK- vicepresident společnosti, vedoucí místní skupiny ´Opolsko´
Marcela KUŠNIRIKOVÁ - pokladník

Zdeněk SEIDL - vedoucí mezinárodní skupiny
Jaroslav SVOBODA - vedoucí místní skupiny ´Praha´
Jerzy WIDENKA- vedoucí místní skupiny ´Horní Slezsko´
Jerzy WOŹNIAK - vedoucí místní skupiny ´Polsko´

Revizní komise
Stefan GOROL
Henryk KLYSZCZ
Piotr WISTUBA

Sídlo společnosti
Middle-European Iris Society, Vinohradská 57, 748 01 Hlučín

Stanovy společnosti

Historie společnosti

Ostatní identifikační údaje
Registrace společnosti u Ministerstva vnitra České republiky č.j. II/s-OVS/l-2621/2657/97 r ze dne 25.7.1997
Registrace ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. L 3758 ze dne 1.1.2014
IČO 66144094
číslo účtu 1875704339/0800; IBAN: CZ98 0800 0000 0018 7570 4339; BIC: GIBACZPX

Elektronická adresa
zseidl123(a)gmail.com

Telefon
+420 602 578 388